image

2022 Speakers

LIU Jingbo

Executive Director Guangzhou Gas Group